Práve prebiehajú servisné práce. 

ġakujeme za pochopenie